โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแนวปะการังชายฝั่ง
ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
“ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ - ฟื้นฟูปะการังและชายหาด ”

ความเป็นมา
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังฯ ตั้งอยู่ที่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ มีขายหาดที่มีชื่อเสียง เช่น หาดไร่เลย์ หาดพระนาง ฯลฯ รวมถึงมีการสำรวจพบแนวปะการังชายฝั่งที่หายากมากในประเทศไทยในบริเวณถ้ำพระนางและพื้นที่ใกล้เคียง
พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี แต่ยังอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น หาดไร่เลย์ หาดพระนาง รวมถึงมีที่พักในรูปแบบต่างๆ เป็นจำนวนมาก
จากสถานการณ์ โควิด ทำให้การท่องเที่ยวทางทะเลมีจำนวนลดน้อยลง จึงเป็นโอกาสสำคัญในการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ภายหลังโควิด ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นลักษณะ Green Tourism สอดคล้องกับธรรมชาติ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบใหม่ ที่จะให้ความสำคัญกับแนวปะการังในพื้นที่ใกล้ฝั่ง ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบBanner Border