โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแนวปะการังชายฝั่ง

ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด

การดำเนินการ

  1. ประสานงานและจัดเตรียมทีมสำรวจพื้นที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว
  2. ค้นคว้าเอกสารและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาพทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยเฉพาะในบริเวณแนวปะการังและเขตใกล้เคียง
  3. วางแผนการสำรวจในรูปแบบต่างๆ ทั้งการดำน้ำสำรวจ การสำรวจโดยวิเคราะห์ภาพดาวเทียม/โดรน ฯลฯ
  4. ทำการสำรวจตามแผนงานที่วางไว้
  5. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ จัดทำการระดมความคิดเห็นทางวิชาการเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประกอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

พื้นที่ศึกษา

          อ่าวนาง หาดเลย์ หาดน้ำเมา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดำเนินการ

          6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Banner Border